Sep 15 – 16, 2023
Festivalna dvorana Bled
UTC timezone

Fiz'ka cveke pr'tiska, kemija pa zabija. Menda ne zaradi matematike?

Sep 16, 2023, 9:50 AM
25m
Festivalna dvorana Bled

Festivalna dvorana Bled

predavanje Pedagogi - matematika

Speaker

Ambrož Demšar (Zavod sv. Stanislava, OŠ Alojzija Šuštarja)

Description

Znanje in uporaba predpon, ki so praviloma prva tema vsakega naravoslovnega učbenika, se smatra kot temelj, na katerem se gradijo naravoslovne vsebine. Kljub enostavnosti in sistematičnosti, kljub omejitvi na poznavanje zgolj dveh osnovnih količin v osnovni šoli (meter za dolžino in (kilo)gram za maso) ter kljub uporabi določenih predpon že od prvega razreda dalje in vsakoletnem obnavljanju in razširjanju vsebine, povprečen osmošolec ne zna uporabljati predpon. Naloge s pretvarjanjem so velikokrat najslabše reševane naloge na nacionalnem preverjanju znanja.

V resnici predpone niso nič drugega kot tuja, predvsem grška in latinska poimenovanja števil. Decem za deset(ino), hek(a)to(n) za sto; tudi femto(en) za 10^-15 in tera (pošast).

Pretvarjanje ni težko, pri enotah s potenco 1 je pretvornik do enote s sosednjo predpono 10^1 (m v dm, dm v cm,...), pri enotah s potenco 2 (recimo pri ploščinskih) 10^2 (m2 v dm2, dm2 v cm2,...) pri enotah s potenco 3 (recimo volumskih) pa 10^3 (m3 v dm3, dm3 v cm3,...) itn. Učencem tako postane razumljiva uporaba predpon vsakdanje volumske enote liter, velja isto pravilo (10^1), saj je liter enota s potenco 1 in ne s potenco 3.

Priporočam dosledno uporabo predpon, tudi če niso običajne, sicer se sistem podre. To lahko vidimo v številnih tabelah, tudi v učbenikih, predvsem pa v takih, ki jih učitelji dajejo kot pomoč učencem. V pomoč učencem predlagam mnemotehniko k ar h itro da j 1 dober c mok m amici. Neuporaba hektometra in dekametra zahtevata posebna "pretvarjanja" iz metra v kilometer, neuporaba hektograma prav tako. Učitelji lahko smiselno vpeljemo v slovenski prostor vsaj predpone, saj bodo ideje dr. Plemlja o logičnem poimenovanju števil v slovenščini (trideset pet namesto petintrideset) najverjetneje ostale neuresničene.

Predpone so v 8. razredu sicer krasen uvod v desetiške potence; celo zahtevnejša snov 10^0 in 10^-n in kasneje algebrski ulomki postanejo razumljivi. Pri tem pa matematiki v obratno smer lahko priskoči v pomoč fizika, saj učencem z odličnimi predstavami prikaže, kaj npr. število dejansko predstavlja. (Izvrstne analogije ima knjiga Joela Levyja "Čebela v katedrali").

Prepričan sem, da bi na ta način izboljšali tako zaželeno finančno pismenost učencev, saj celo odrasli težko primerjamo milijon in milijardo evrov. V analogiji s časom gre lažje: 10^6 (milijon) sekund : 3600 : 24 = 11,5 dneva glede na 10^9 (milijardo) sekund : 3600: 24 : 365,25 = 31 let in pol.

Primary author

Ambrož Demšar (Zavod sv. Stanislava, OŠ Alojzija Šuštarja)

Presentation materials

Peer reviewing

Paper