Sep 15 – 16, 2023
Festivalna dvorana Bled
UTC timezone

Konferenca slovenskih matematikov bo potekala 15. in 16. septembra 2023 v Festivalni dvorani na Bledu. Organizira jo Odbor za matematiko pri DMFA s soorganizatorji Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Fakulteto za matematiko in fziko Univerze v Ljubljani in podjetjem Abelium ter pod pokroviteljstvom Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Sponzor dogodka je Zavarovalnica Triglav.

S konferenco obeležujemo tudi 150 obletnico rojstva očeta slovenske matematike Josipa Plemlja, ki mu bo posvečen prvi del konference,  15. septembra dopoldne, ko bodo o Plemlju in njegovi zapuščini predavali upok. prof. dr. Milan Hladnik, akad. prof. dr.  Franc Forstnerič in izr. prof. dr. Željko Oset.

Nadaljevanje konference (15.9. popoldan in 16.9. ves dan) je razdeljeno na raziskovalno aplikativni in pedagoški del.

Raziskovalno aplikativni del: predstaviti želimo  najpomembnejše dosežke slovenske matematike zadnjih let in hkrati raziskovalno delo uspešnih raziskovalcev mlajše generacije. Poleg tega želimo na srečanju predstaviti dosežke na različnih področjih matematike, tudi aplikativne. Raziskovalci, aplikativci in doktorski študentje ste vabljeni, da do 15. julija oddate prijave za 20 minutna predavanja ali plakat.  Programski odbor: Luka Boc Thaler  (PeF, FMF), Urban Jezernik (FMF),  Aleksej Kostenko  (FMF),  Marjeta Kramar-Fijavž (FGG), Štefko Miklavič (Famnit), Alen Orbanić (Abelium), Mihael Perman (FMF, FAMNIT), Matija Pretnar (FMF), Žiga Virk (FRI),  Vito Vitrih (FAMNIT).

Pedagoški del: Pedagoški del je namenjen predstavitvi strokovnih tematik na temo poučevanja matematike in fizike.  Učitelji in profesorji matematike in fizike ste vabljeni, da do15. julija oddate prijave za 20 minutna predavanja ali plakat. Programski odbor: Andreja Drobnič (FMF), Jasmina Ferme (PeF UM), Karla Ferjančič (FAMNIT), Andreja Gomboc (UNG), Zlatan Magajna (PeF UL), Aleš Mohorič (FMF). V okviru pedagoške sekcije bo organiziran tudi posvet o tekmovanjih.

Prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku.

Morebitna vprašanja pošljite na mathematics@dmfa.si

Za OM DMFA: Jasna Prezelj

   

 

                                

            

                  

 

 


 

Starts
Ends
UTC
Festivalna dvorana Bled
Go to map
The call for abstracts is open
You can submit an abstract for reviewing.
Registration
Registration for this event is currently open.