Sep 15 – 16, 2023
Festivalna dvorana Bled
UTC timezone

Konferenca slovenskih matematikov bo potekala 15. in 16. septembra 2023 v Festivalni dvorani na Bledu. Organizira jo Odbor za matematiko pri DMFA s soorganizatorji Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Fakulteto za matematiko in fziko Univerze v Ljubljani, Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko, podjetjem Abelium ter pod pokroviteljstvom Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Sponzor dogodka je Zavarovalnica Triglav.

S konferenco obeležujemo tudi 150 obletnico rojstva očeta slovenske matematike Josipa Plemlja. O Plemlju in njegovi zapuščini bodo predavali matematika upok. prof. dr. Milan Hladnik in doc. dr. Boštjan Kuzman, ter zgodovinar dr. Željko Oset (na predlog SAZU).

Preostanek konference je razdeljen na raziskovalno aplikativni in pedagoški del.

Raziskovalno aplikativni del: predstaviti želimo  najpomembnejše dosežke slovenske matematike zadnjih let in hkrati raziskovalno delo uspešnih raziskovalcev in raziskovalk mlajše generacije. Poleg tega želimo na srečanju predstaviti dosežke na različnih področjih matematike, tudi aplikativne. Matematičarke in matematiki tako iz akademskega okolja kot iz industrije ter doktorski študentje in študentke ste vabljeni, da do 15. avgusta oddate prijave za 20 minutna predavanja ali plakat.  Programski odbor:   Urban Jezernik (FMF),   Marjeta Kramar-Fijavž (FGG), Štefko Miklavič (Famnit), Alen Orbanić (Abelium), Mihael Perman (FMF, FAMNIT), Matija Pretnar (FMF), Jasna Prezelj (FAMNIT, FMF), Žiga Virk (FRI),  Vito Vitrih (FAMNIT).

Pedagoški del: Pedagoški del je namenjen predstavitvi strokovnih tematik na temo poučevanja matematike in fizike.  Učiteljice, učitelji, profesorice in profesorji matematike in fizike ste vabljeni, da do15. avgusta oddate prijave za 20 minutna predavanja ali plakat. Programski odbor: Andreja Drobnič (FMF), Jasmina Ferme (PeF UM), Karla Ferjančič (FAMNIT), Andreja Gomboc (UNG), Zlatan Magajna (PeF UL), Aleš Mohorič (FMF). Organiziran bo tudi posvet o tekmovanjih. Posvet je del Občnega zbora DMFA in vstop je prost za vse člane DMFA.

Prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku.

Morebitna vprašanja pošljite na mathematics@dmfa.si

Za OM DMFA: Jasna Prezelj