Sep 15 – 16, 2023
Festivalna dvorana Bled
UTC timezone

Konferenca slovenskih matematikov je potekala 15. in 16. septembra 2023 v Festivalni dvorani na Bledu. Organiziral jo je Odbor za matematiko pri DMFA s soorganizatorji Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Fakulteto za matematiko in fziko Univerze v Ljubljani, Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko, podjetjem Abelium ter pod pokroviteljstvom Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Sponzor dogodka je bila Zavarovalnica Triglav.

S konferenco smo obeležili tudi 150 obletnico rojstva očeta slovenske matematike Josipa Plemlja. O Plemlju in njegovi zapuščini so predavali matematika upok. prof. dr. Milan Hladnik in doc. dr. Boštjan Kuzman, ter zgodovinar dr. Željko Oset (na predlog SAZU).

Preostanek konference je bil razdeljen na raziskovalno aplikativni in pedagoški del.

Raziskovalno aplikativni del: predstavili smo  najpomembnejše dosežke slovenske matematike zadnjih let in hkrati raziskovalno delo uspešnih raziskovalcev in raziskovalk mlajše generacije. Poleg tega smo na srečanju predstavili dosežke na različnih področjih matematike, tudi aplikativne.  Programski odbor: Urban Jezernik (FMF), Marjeta Kramar-Fijavž (FGG), Štefko Miklavič (Famnit), Alen Orbanić (Abelium), Mihael Perman (FMF, FAMNIT), Matija Pretnar (FMF), Jasna Prezelj (FAMNIT, FMF), Žiga Virk (FRI),  Vito Vitrih (FAMNIT).

Pedagoški del: Pedagoški del je bil namenjen predstavitvi strokovnih tematik na temo poučevanja matematike in fizike. Programski odbor: Andreja Drobnič (FMF), Jasmina Ferme (PeF UM), Karla Ferjančič (FAMNIT), Andreja Gomboc (UNG), Zlatan Magajna (PeF UL), Aleš Mohorič (FMF). Organiziran je bil tudi posvet o tekmovanjih.

Prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku.

Morebitna vprašanja pošljite na mathematics@dmfa.si

Za OM DMFA: Jasna Prezelj