Sep 15 – 16, 2023
Festivalna dvorana Bled
UTC timezone

Volilni sistemi v Sloveniji za matematike

Sep 16, 2023, 4:20 PM
25m
Festivalna dvorana Bled

Festivalna dvorana Bled

predavanje Pedagogi - matematika

Speaker

Katja Berčič (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko)

Description

V Sloveniji imamo predsedniške, državne, evropske in lokalne volitve. Na teh uporabljamo skupaj osem volilnih sistemov, od preprostih do zapletenih. Vsak sistem skuša zadostiti enemu ali več pogojem, kot sta na primer enakomerna razporeditev mandatov po volilnih enotah ali zastopanost list, ki je čim bližje razmerju prejetih glasov. Ti smiselni pogoji včasih pripeljejo do nepričakovanih posledic in posebnih primerov, ki jih zakonodajalec ni predvidel, matematik pa se obnje hitro spotakne. To predavanje je osnovano na neodvisnih izračunih izidov lanskih volitev, ki sva jih opravila z Andrejem Bauerjem, in na nadaljevanju projekta skupaj s Sašo Zagorcem. Pogledali predvsem zapletenejše sisteme in zanimivosti, na katere naletimo, ko se lotimo izračuna izidov.

Primary author

Katja Berčič (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko)

Presentation materials

There are no materials yet.

Peer reviewing

Paper