Sep 15 – 16, 2023
Festivalna dvorana Bled
UTC timezone

Uporaba matematike v industriji

Sep 16, 2023, 3:30 PM
25m
Festivalna dvorana Bled

Festivalna dvorana Bled

predavanje Aplikativna matematika

Speaker

Primož Lukšič (Abelium d.o.o.)

Description

Podjetje Abelium je bilo ustanovljeno s ciljem uporabiti pridobljeno znanje matematike in računalništva za reševanje zahtevnejših problemov iz industrije. V petnajstih letih delovanja smo sodelovali na več deset raziskovalno-razvojnih projektih ter zaposlili več kot 20 diplomantov in doktorandov matematičnih smeri, ob tem pa vseskozi vlagamo v razvoj novih kadrov in skrbimo za promocijo matematike (z organizacijo konferenc, s podporo matematičnim tekmovanjem …).

Na predavanju bo prikazano, kako nam je pridobljeno matematično znanje pomagalo pri reševanju konkretnih problemov iz industrije – od razpoznavanja objektov, optimizacije zimske službe in prevozov potnikov do razreza materiala in zagotavljanja natančnih podatkov za distribuirana omrežja. Dotaknili pa se bomo tudi vprašanja dodane vrednosti, ki jo diplomanti matematike lahko ponudijo na trgu dela.

Primary author

Primož Lukšič (Abelium d.o.o.)

Presentation materials

There are no materials yet.

Peer reviewing

Paper