Sep 15 – 16, 2023
Festivalna dvorana Bled
UTC timezone

Linearizacija viskoelastičnosti

Sep 16, 2023, 10:45 AM
25m
Festivalna dvorana Bled

Festivalna dvorana Bled

predavanje Funkcionalna analiza, PDE in dinamični sistemi

Speaker

Martin Jesenko (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)

Description

Če zanemarimo notranje pojave, zadošča deformacija $y:[0,T]\times \Omega\to\mathbb{R}^d$ nelinearnega viskoelastičnega materiala v Kelvin-Voigtovi reologiji sledečih enačbam

$\begin{align*} - \mathrm{div} \left( \partial_{F} W(\nabla y) + \partial_{ \dot{F} } R(\nabla y, \nabla \dot{y} ) \right) = f &\text{ na $ [0,T] \times \Omega$,} \\ \left( \partial_{F} W(\nabla y) + \partial_{ \dot{F} } R(\nabla y,\nabla\dot y) \right) n = g &\text{ na } [0,T] \times \Gamma_N, \\ y=y_D &\text{ na } [0,T] \times\Gamma_D, \\ y(0,\cdot)=y^0 &\text{ v $ \Omega$.} \end{align*} $
Pri tem:

  • $[0,T]$ je časovni interval procesa,
  • $\Omega\subset \mathbb{R}^d$ ($d=2$ ali $d=3$) je gladko omejeno območje, ki ustreza referenčni konfiguraciji,
  • $W: \mathbb{R}^{d \times d} \to \mathbb{R} $ je gostota elastične energije,
  • $R: \mathbb{R}^{d \times d} \times \mathbb{R}^{d \times d} \to \mathbb{R} $ je potencial disipacije,
  • $\Gamma_D\cup\Gamma_N$ je disjunktna particija $\partial\Omega$, tako da ima $\Gamma_D$ pozitivno $(d-1)$-dimenzionalno Hausdorffovo mero,
  • $f:[0,T]\times\Omega\to\mathbb{R}^d$ je gostota telesnih sil,
  • $g:[0,T]\times\Gamma_N\to\mathbb{R}^d$ je gostota površinskih sil.

Standarden prijem je časovna diskretizacija tega problema, ki ga nato pretvorimo v variacijsko obliko. Predstavili bomo dobljeni problem, njegove lastnosti in motivirali njegovo linearizacijo.

Primary author

Martin Jesenko (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)

Co-authors

Patrick Dondl Martin Kružík Jan Valdman

Presentation materials

There are no materials yet.

Peer reviewing

Paper