Sep 15 – 16, 2023
Festivalna dvorana Bled
UTC timezone

Glava, telo in srce

Sep 16, 2023, 3:55 PM
25m
Festivalna dvorana Bled

Festivalna dvorana Bled

predavanje Pedagogi - matematika

Speaker

Tinka Majaron (OŠ Vodmat, Ljubljana)

Description

Znanstveno je dokazano, da je za celostni razvoj potrebno poskrbeti za glavo (razvoj
možganov), telo (zadostno količino gibanja) in srce (umetniško ustvarjanje in še marsikaj). Z
radovednim proučevanjem že obstoječe literature in poosebljanjem dobrih praks vsekakor
lahko najdemo ali izumimo vaje, ki razvijajo vse našteto in so uporabne tudi pri matematiki. V
tem prispevku je predstavljena moja osebna pot do matematike, ki postane vzgojni predmet.

Primary author

Tinka Majaron (OŠ Vodmat, Ljubljana)

Presentation materials