Sep 15 – 16, 2023
Festivalna dvorana Bled
UTC timezone

Matematični tabor - priprave na maturo

Sep 16, 2023, 9:25 AM
25m
Festivalna dvorana Bled

Festivalna dvorana Bled

predavanje Pedagogi - matematika

Speaker

Nataša Jerman (Gimnazija Poljane)

Description

V Sloveniji je bila leta 1995 uvedena matura, ki pomeni eksterno preverjanje znanja iz petih
predmetov. Obvezni so slovenščina, matematika in tuj jezik, dva predmeta sta izbirna. Matura je
za dijake pomembna, saj je klasifikacijski izpit. Pomeni zaključek šolanja in je pomembna pri
vpisu na fakultete, ki imajo omejitev (v večini primerov je 60% vredna matura in 40% uspeh v 3.
in 4. letniku).
Matematika je obvezna za vse dijake, opravljajo jo lahko na dveh ravneh – na osnovni ali višji.
Višja raven pomeni, da dijak lahko doseže več točk, število točk na maturi pa je pomembno za
vpis na željeno fakulteto.
Učitelji se seveda trudimo, da bi dijake kar se da najbolje pripravili na maturo in iščemo različne
nove pristope. Leta 2010 smo se učitelji matematike na naši šoli odločili, da poskusimo z
matematičnim taborom.
Pri ideji tabora smo se srečali s kar nekaj izzivi. Časovno smo se odločili, da bo tabor tik pred
maturo ter po zaključku šolskega dela dijakov, zato smo prvi tabor izvedli sredi maja 2011. Glede
lokacije smo se odločili, da je nujno, da je stran od šole, stran od urbanega vrveža in lokalov,
nekje v naravi. Izbrali smo Bohinj.
Vsi učitelji smo do tabora v šoli že ponovili vso snov za maturo, zato smo se na taboru odločili za
drugačen način dela. Dijaki so delali v skupinah ter imeli na voljo pomoč učitelja.
V Bohinju smo rezervirali CŠOD Bohinj, ki izvaja šolske in obšolske dejavnosti, cena za polni
penzion je ugodna. Dom je tik ob jezeru, v naravi. Glede na kapacitete doma, je na tabor lahko
šlo 90 dijakov in 6 učiteljev.
Po izvedbi prvega tabora smo ugotovili, da je tabor dober in od takrat naprej ga z manjšimi
popravki nadaljujemo vsako leto (razen dveh koronskih, ko nismo smeli iti). Učitelji izvajamo
tabor v svojem prostem času in brez honorarja, a nas mnenja dijakov o taboru ter naši vtisi o
njem prepričajo, da delamo prav in da z delom nadaljujemo.
Da je tabor dober se vidi tudi po tem, da so tudi druge šole začele izvajati podobne tabore.
Merila, s katerim bi ugotovili, kako delo na taboru vpliva na rezultat na maturi, ni, edino, kar je
možno ugotoviti je, da naši dijaki opravijo maturo iz matematike zelo uspešno.

Primary author

Nataša Jerman (Gimnazija Poljane)

Presentation materials

Peer reviewing

Paper