Sep 15 – 16, 2023
Festivalna dvorana Bled
UTC timezone

O Maiorana-McFarland funkcijah, ki ležijo izven ostalih pomembnih razredov

Sep 16, 2023, 11:35 AM
25m
Festivalna dvorana Bled

Festivalna dvorana Bled

predavanje Diskretna matematika

Speaker

Nastja Cepak (Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Inštitut Andreja Marušiča)

Description

V kriptografiji predstavljajo pomemben gradnik pri sestavljanju kriptografskih primitivov tako imenovane Boolove funkcije z maksimalno nelinearnostjo, ali na kratko, ukrivljene funkcije (bent functions). Eden od večjih problemov, ki jih srečujemo na tem področju, je kako te funkcije eksplicitno definirati. Namreč, že pri delu s samo 8 spremeljivkami znamo trenutno eskplicitno opisati manj kot odstotek vseh obstoječih ukrivljenih funkcij. Z naraščajočim številom spremeljivk se to razmerje samo še slabša. Zaradi tega je pomembno, da čim boljše razumemo, kdaj so novo najdene ukrivljene funkcije ekvivalentne funkcijam, ki so že vsebovane v katerem od večjih znanih razredov, in kako natančno se redki že poznani razredi med seboj prekrivajo. V zadnjih letih je bilo na tem področju dosti napredka, ki ga bomo poskusili čim bolj grafično prikazati.

Primary author

Nastja Cepak (Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Inštitut Andreja Marušiča)

Presentation materials

Peer reviewing

Paper

Paper files: