Sep 15 – 16, 2023
Festivalna dvorana Bled
UTC timezone

Profesor Josip Plemelj - življenjska zgodba izjemnega človeka

Sep 15, 2023, 2:00 PM
1h
Festivalna dvorana Bled

Festivalna dvorana Bled

predavanje Plenarna predavanja

Speaker

Boštjan Kuzman (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

Description

Profesor Josip Plemelj (1873-1967), rojen na Bledu, je bil izjemen matematik, prvi rektor univerze v Ljubljani in ena ključnih osebnosti za razvoj sodobne znanosti in akademskega okolja v Sloveniji. Njegovo pestro znanstveno in tudi dolgo življenjsko pot so zaznamovale številne zgodovinske okoliščine, ki so današnjim generacijam neznane: šolanje v nemški (avstro-ogrski) gimnaziji v Ljubljani, študij in začetek akademske kariere na Dunaju, podoktorski študij v Berlinu in Gottingenu, mednarodna uveljavitev in karierni vzpon v Černovicah (današnja Ukrajina), prva svetovna vojna v zaledju ruske fronte, vzpostavljanje ljubljanske univerze in študija matematike v Kraljevini SHS, raziskovalni zaton, druga svetovna vojna in poučevanje v obdobju po njej. Ob pripravi kratkega dokumentarnega filma ob 150-letnici rojstva sem skupaj z režiserjem Miranom Zupaničem zbral precej arhivskega gradiva, s katerim bom poskusil oživeti duh časa in življenjsko zgodbo tega izjemnega človeka.

Primary author

Boštjan Kuzman (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

Presentation materials

There are no materials yet.