Sep 15 – 16, 2023
Festivalna dvorana Bled
UTC timezone

Tranzitivnost in slučajna cenzura

Sep 15, 2023, 11:10 AM
25m
Festivalna dvorana Bled

Festivalna dvorana Bled

predavanje Verjetnost, statistika in finančna matematika

Speaker

Janko Gravner (University of California Davis, Inštitut Andreja Marušiča)

Description

Prepostavimo določeno število logičnih izrazov, ki so vsi med sabo ekvivalentni,
ampak tega se ne zavedamo. Vemo pa za nekaj implikacij, ki predstavljajo našo
začetno informacijo. To znanje potem poskučamo izpopolniti s tranzitivnostjo.
Pri tem pa nam je v oviro muhasti cenzor, ki dovoli samo določene slučajno izbrane
zaključke. Obravnavali bomo vprašanje, kdaj tranzitivno zaprtje z veliko verjetnostjo še vedno dovede do vseh dovoljenih zaključkov, ali vsaj do večine le-teh.

Primary author

Janko Gravner (University of California Davis, Inštitut Andreja Marušiča)

Presentation materials