Sep 15 – 16, 2023
Festivalna dvorana Bled
UTC timezone

Pouk fizike v v Waldorfski šoli

Sep 16, 2023, 10:45 AM
25m
Festivalna dvorana Bled

Festivalna dvorana Bled

predavanje Pedagogi - fizika

Speaker

Tjaša Černoša (Waldorfska šola Savinja, Žalec)

Description

Pouk fizike se v waldorfski šoli prične v 6. razredu z vsebinami, ki so primerljive naravoslovnim vsebinam v 6. in 7. razredu državne osnovne šole.
Malo predmetov učence tako zdrami kot fizika in učenci jo pričakujejo z velikim veseljem.
Pouk v waldorfski šoli poteka v epohah in v tri dnevnem ciklu. Glavne ure epoh so natančno ter premišljeno strukturirane in dolge 120 min. V vsaki glavni uri se zvrsti več različnih dejavnosti: ritmični del, ponavljanje, preverjanje in razumevanje usvojenega znanja, zapis snovi ter eksperimentiranje. Zaradi drugačnega načina poučevanja učenci ne uporabljajo učbenikov in delovnih zvezkov, ampak pri pouku pišejo in urejajo zapise v zvezek in ustvarjajo svoj »učbenik« pod budnim strokovnim nadzorom učitelja. Velik poudarek je na praktičnem oz. izkustvenem delu. Učenci vsako učno uro preko eksperimentalno preiskovalnega dela pridejo do razumevanja naravoslovnih pojavov in odkritja novih fizikalnih zakonitosti.
Predstavila bom drugačen način poučevanja in medpredmetnega povezovanja poučevanja akustike pri pouku fizike v 6. razredu waldorfske šole, ki ustreza učni vsebini zvoka pri naravoslovju v 7. razredu osnovne šole. Kako in zakaj to temo obravnavamo v tem starostnem obdobju bom pojasnila tudi z vidika waldorfske pedagogike.

Primary author

Tjaša Černoša (Waldorfska šola Savinja, Žalec)

Presentation materials

There are no materials yet.