Sep 15 – 16, 2023
Festivalna dvorana Bled
UTC timezone

Posvet o tekmovanjih (vstop prost): Tekmovanja in dekleta

Sep 15, 2023, 11:30 AM
20m
Festivalna dvorana Bled

Festivalna dvorana Bled

Speaker

Dunja Fabjan (UL FMF)

Description

Od leta 2009, ko je bilo prvič izvedeno tekmovanje iz znanja astronomije, je število udeležencev in udeleženk naraslo do največ 3500 na leto in zaobjelo velik delež slovenskih šol. Visoki številki navkljub smo opazili, da so se v letih ohranile razlike med številom tekmovalcev in tekmovalk. Še posebej ob prehodu iz osnovnošolskega na srednješolsko tekmovanje je delež tekmovalk bistveno manjši. Prispevek želi predstaviti trend, ki ga opažamo v tekmovanjih iz astronomije, in bi ga bilo zanimivo pregledati tudi v sorodnih tekmovanjih. Opažene razlike v udeležbi deklet in fantov zahtevajo širši razmislek glede razlogov in možnih sprememb.

Presentation materials

There are no materials yet.