Sep 15 – 16, 2023
Festivalna dvorana Bled
UTC timezone

Lastnosti orešnih grafov ter njihove aplikacije

Sep 16, 2023, 11:10 AM
25m
Festivalna dvorana Bled

Festivalna dvorana Bled

predavanje Diskretna matematika

Speaker

Nino Bašić (Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko)

Description

Povzetek. Orešni graf je graf, ki ima enorazsežno jedro matrike sosednosti,
pripadajoči lastni vektor pa ne vsebuje ničelnih elementov.
Če graf $K_1$ izvzamemo, imajo orešni grafi vsaj sedem vozlišč;
vsi so povezani, vsebujejo vsaj en lih cikel in so brez listov.
Ogledali si bomo nekaj konstrukcij, ki iz manjših orešnih grafov
naredijo večje orešne grafe. Nato se bomo ukvarjali s simetrijami
orešnih grafov in ugotovili, da so le-ti lahko vozliščno tranzitivni,
ne morejo pa biti povezavno tranzitivni. Na koncu si bomo ogledali
še njihove kemijske lastnosti in aplikacije v fiziki.

Primary author

Nino Bašić (Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko)

Presentation materials

There are no materials yet.