Jun 17 – 19, 2015
UP FAMNIT, Koper, Slovenia
UTC timezone

Photos of the workshop are available here

The workshop was subdivided into four sessions: 

1) Conservation genetics & evolution,
2) Protected areas & conservation policy,

3) Ecosystem health and
4) Landscape & population ecology.


Researchers as well as students were invited to give oral or poster presentations.


Venue: The workshop took place at University of Primorska, at the Rotunda centre. 

Book of abstracts is available here: PDF

 
(photo credits: Ubald Trnkoczy, TIC Koper)

 
(photo credits: Kleva films)

 
(photo credits: Kleva films)

 

 

SCIENTIFIC COMMITTEE: Elena Bužan, Bojan Lazar, Peter Mackelworth, Snežna Sodin-Semrl, Andrej Sovinc, Patricija Mozetič


ORGANIZING COMMITTEE: Elena Bužan, Živa Fišer Pečnikar, Martina Lužnik, Felicita UrziContacts: conservation_biology@famnit.upr.si

    ----------------------------------------------------------------------------------------
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013, v okviru: operativnega programa Razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. Razvojna prioriteta: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, Prednostna usmeritev 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva


 

Starts: 17 June 2015 20:00

Ends: 19 June 2015 12:00
Location: UP FAMNIT, Koper, Slovenia

Starts
Ends
UTC
UP FAMNIT, Koper, Slovenia