14-15 October 2014
Koper, Slovenia
UTC timezone

Slides